Fix All Classic je univerzální, vysoce kvalitní pružný lepicí tmel, vhodný pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru. Dostupný v pěti barevných odstínech - bílý, šedý, černý, hnědý a béžový. 


Více...


Fix All Crystal je 100% průhledný, neutrální, vysoce kvalitní, pružný lepicí tmel. Vhodný pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru tam, kde je kladen důraz na estetiku lepeného spoje nebo tmelené spáry a tmel/lepidlo je viditelné.


Více...

Fix All High Tack je vysoce kvalitní pružný lepicí tmel s vysokou počáteční přilnavostí. Vhodný pro lepení, spojování a tmelení širokého spektra materiálů včetně těžkých předmětů v interiéru i exteriéru. Dostupný v šesti barevných odstínech - bílý, šedý, černý, hnědý, béžový a hliníkově šedý.

Více...

Technická data Fix All Classic

 

Báze MS polymer®
Konzistence Stabilní pasta
Systém vytvrzování
Vlhkostní
Tvorba slupky (20°C/65% vlhkost) cca 10 min.
Rychlost vytvrzování (20°C/65% vlhkost) 2-3 mm/24 hod
Tvrdost (DIN 53505) 40 ± 5 Shore A
Specifická hmotnost (DIN 53479) 1,67 g/ml
Maximální deformace
± 20 %
Tvarová paměť (ISO 7389) > 75 %
Teplotní odolnost -40°C až +90°C
Modul pružnosti E 100 % (DIN 53504) 0,75 N/mm²
Maximální tahové namáhání (DIN 53504) 1,80 N/mm²
Maximální prodloužení před přetržením (DIN 53504) 750 %
 

Produkt:
Fix All je vysoce kvalitní, jednosložkový lepící tmel na bázi MS polymeru s vysokou pevností lepeného spoje. Chemicky neutrální, trvale elastický. Pro použití při tmelení, montážním lepení a jiných běžných aplikacích ve stavebnictví, strojírenství, dopravě a jiných průmyslových odvětvích, kde se vyžaduje pevné a flexibilní utěsnění spár či lepidlo s velkou lepicí silou.

Charakteristika:

 • Dokonalá adheze a vysoká lepivost na téměř všechny materiály
 • Nevyžaduje podkladový nátěr ani při tmelení nebo lepení
 • Vynikající mechanické vlastnosti
 • Trvale pružná  hmota - pohyb do ± 20 %
 • Snadná aplikace i v náročných podmínkách
 • Snadno zpracovatelný bezpostředně po aplikaci a opracovatelný po vytvrzení
 • Vynikající odolnost UV záření, barevná stálost
 • Ekologicky čistý - neobsahuje isokyanáty, rozpouštědla, halogeny a kyseliny
 • Přetíratelný všemi barvami na vodní bázi a mnoha dalšími systémy
 • Vynikající odolnost vůči chemikáliím, odolný vůči plísním
 • Nevytváří skrvny na porézních materiálech - vynikající pro použití na přírodních materiálech

Příklady použití:

 • Tmelení a lepení téměř všech stavebních materiálů v nejrůznějších kombinacích
 • Tmelení částí podlah a spojů na stěnách s omezeným pohybem
 • Tmelení v kuchyních, koupelnách a sanitárních místnostech - brání růstu plísní
 • Tmelení konstrukčních vibračních spojů
 • Spojování kovových plechů
 • Přetíratelné vyplňování prasklin a nerovností
 • Lepení zrcadel a zrcadlových stěn na reflexní stranu

Balení a barevné provedení:
Barvy: bílá, šedá, černá, hnědá (další barvy po dohodě)
Balení: silnostěnné kartuše 290 ml, tuby 80 ml, presspack 200 ml

Skladovatelnost:
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách  +5°C až +25°C. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Chemická odolnost:
Dobrá chemická odolnost vůči vodě, alifatickým rozpouštědlům, minerálním olejů, mazadlům (vazelína...), zředěným anorganickým kyselinám a zásadám. Špatná chemická odolnost vůči aromatickým rozpouštědlům, koncentrovaným kyselinám a chlorovaným uhlovodíkům.

Povrchy:
Podklady: všechny obvyklé povrchy.
Stav povrchu: čistý, bez mastnot a prachu
Příprava: porézní a vlhké podklady doporučujeme penetrovat přípravkem Primer 150. Přilnavost na neporézní materiály můžete zvýšit prostředkem Soudal Surface Activator. Upozornění: před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost tmelu k materiálu.

Velikost spáry:
Minimální šířka: 2 mm (lepení), 5 mm (spárování)
Maximální šířka: 10 mm (lepení), 30 mm (spárování)
Minimální hloubka: 3 - 5 mm (spárování)
Doporučení: hloubka spáry = ½ šířky spáry

Pracovní postup:
Pracovní teplota: Pracujte při teplotách v rozmezí
+1°C až +35°C
Povrch spojovaných částí se zbaví prachu a mastnoty. Pro zvýšení přilnavosti k porézním materiálům se používá nátěru Primer 150. Na neporézní podklady není primer nutný. Zvýšení přilnavosti na neporézní podklady pro namáhané spoje lze docílit prostředkem Soudal Surface Activator, který současně čistí, odmašťuje a zvyšuje adhezi k podkladu.
Aplikace: K aplikaci se používá aplikační pistole - ruční nebo pneumatická

Úpravy: Vyhlazuje se tmelařskou stěrkou a mýdlovou vodou.
Čištění: Před vytvrzením lze čistit acetonem nebo White Spiritem (lakovým benzínem), po vytvrzení mechanicky a Odstraňovačem silikonu Soudal.
Opravy: Na opravy používejte stejný tmel.

Bezpečnost a hygiena práce:
Výrobek je při dodržování správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.
Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Upozornění:
Tmel je přetíratelný různými nátěry. Barvy se mohou svým složením lišit podle výrobce. Z tohoto důvodu doporučujeme před začátkem vlastní práce vyzkoušet slučitelnost tmelu s barevným nátěrem, který budete používat. Tmel je možné aplikovat na většinu obvyklých stavebních materiálů. Složení těchto materiálů se může lišit podle výrobce. Před zahájením práce důrazně doporučujeme s ohledem na tuto různorodnost podkladů otestovat přilnavost tmelu, abychom se vyvarovali případným problémům.

 

 

Poznámka: Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodnost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.