Fix All Classic je univerzálny mimoriadne kvalitný pružný lepiaci tmel, vhodný na tmelenie, lepenie a spájanie širokého spektra materiálov interiéri a exteriéri. Dostupný v piatich farebných odtieňoch – biely, sivý, čierny, hnedý a béžový.


Viac...


Fix All Crystal je 100% priehľadný, neutrálny, mimoriadne kvalitný pružný lepiaci tmel. Vhodný na tmelenie, lepenie a spájanie širokého spektra materiálov interiéri a exteriéri tam, kde je kladený dôraz na estetiku lepeného spoja alebo tmelené špáry a tmel/lepidlo sú viditeľné.

Viac...

Fix All High Tack je kvalitný pružný lepiaci tmel s mimoriadnou počiatočnou priľnavosťou. Vhodný na lepenie a spájanie širokého spektra materiálov vrátane ťažkých predmetov v interiéri a exteriéri. Dostupný v šiestich farebných odtieňoch – biely, sivý, čierny, hnedý a béžový a hliníkovo sivý.

Viac...

Technické údaje Fix All Classic

 

Báza MS polymer®
Konzistencia Stabilná pasta
Systém vytvrdzovania
Vlhkosťou
Tvorba šupky (20°C/65% vlhkosť) cca 10 min.
Rýchlosť vytvrdzovania (20°C/65% vlhkosť) 2-3 mm/24 hod
Tvrdosť (DIN 53505) 45 ± 5 Shore A
Špecifická hmotnosť (DIN 53479) 1670 kg/m³
Maximálna deformácia
± 20 %
Tvarová pamäť (ISO 7389) > 75 %
Teplotná odolnosť -40°C až +90°C
Modul pružnosti E 100 % (DIN 53504) 0,75 N/mm²
Max. ťahové namáhanie pred pretrhnutím (DIN 53504) 2,00 N/mm²
Max. predĺženie pred pretrhnutím (DIN 53504) >500 %
 

Produkt:

Fix All je mimoriadne kvalitný, jednozložkový lepiaci tmel na báze MS Polymeru s vysokou pevnosťou lepeného spoja. Chemicky neutrálny, trvalo elastický. Na použitie pri tmelení, montážnom lepení a iných bežných aplikáciách v stavebníctve, strojárenstve, doprave a iných priemyselných odvetviach, kde sa vyžaduje pevné a flexibilné utesnenie špár či lepidlo s veľkou lepiacou silou.

Charakteristika:

 • Dokonalá priľnavost a vysoká lepivosť na takmer všetky materiály
 • Nevyžaduje podkladový náter ani pri tmelení alebo lepení
 • Vynikajúce mechanické vlastnosti
 • Trvalo pružná  hmota - pohyb do ± 20 %
 • Jednoduchá aplikácia aj v náročných podmienkach
 • Nevytvára bubliny v mase tmelu ani v prostredí s vysokou vlhkosťou a teplotou
 • Jednoducho spracovatelný bezpostredne po aplikácii a opracovateľný po vytvrdnutí
 • Vynikajúca odolnosť UV žiarenia, barevná stálosť
 • Ekologicky čistý - neobsahuje isokyanáty, rozpúšťadlá, halogény a kyseliny
 • Pretierateľný všetkými farbami na vodnej báze a mnoha ďalšími systémami
 • Vynikajúca odolnosť voči chemikáliám
 • Nevytvára škrvny na poréznych materiáloch - vynikajúce pre použitie na prírodných materiáloch

Príklady použitia:

 • Tmelenie a lepenie takmer všetkých stavebných materiálov v najrôznejších kombináciách
 • Tmelenie častí podláh a spojov na stenách s obmedzeným pohybom
 • Tmelenie v kuchyniach, kúpeľniach a sanitárnych miestnostiach - bráni rastu pliesní
 • Tmelenie konštrukčných vibračných spojov
 • Spojovanie kovových plechov
 • Pretierateľné vyplňovanie prasklín a nerovností
 • Lepenie zrkadiel a zrkadlových stien na reflexnú stranu

Balenie a farebné prevedenie:
Farby: biela, šedá, čierna, hnedá (ďalšie farby po dohode)
Balenie: hrubostenné kartuše 290 ml, tuby 80 ml, "črevá" 600 ml na objednávku

Skladovateľnosť:
12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách  +5°C až +25°C. Dátum výroby a spotreby je uvedený na obale.  Chráňte pred mrazom a vysokými teplotami, aj počas prepravy!

Chemická odolnosť:
Dobrá: voda, alifatické rozpúšťadlá, minerálne oleje, mazadlá (vazelína...), zriedené anorganické kyseliny a alkalické hydroxidy
Zlá: aromatické rozpúšťadlá, koncentrované kyseliny a chlorované uhľovodíky.

Povrchy:
Podklady: všetky obvyklé povrchy.
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnôt a prachu
Príprava: porézne materiály napenetrujte přípravkom Primer 150. Neporézne materiály môžu byť ošetrené prípravkom Soudal Surface Activator.
Upozornenie: pred zahájením práce doporučujeme vyskúšať priľnavosť tmelu k materiálu.

Veľkosť š
páry:
Minimálna šírka: 2 mm (lepenie), 5 mm (špárovanie)
Maximálna šírka: 10 mm (lepenie), 30 mm (špárovanie)
Minimálna hĺbka: 5 mm (špárovanie)
Doporučenie: hĺbka špáry = šírka špáry

Pracovný postup:
Pracovná teplota:
+1°C až +30°C
Povrch spojovaných častí sa zbaví prachu a mastnoty. Na zvýšenie priľnavosti k poréznym materiálom sa používa náter Primer 150. Na neporézne podklady primer nie je nutný. Zvýšenie priľnavosti na neporézne podklady pre namáhané spoje je možné docieliť prostriedkom Soudal Surface Activator, ktorý súčasne čistí, odmasťuje a zvyšuje priľnavosť k podkladu.
Aplikácia: Na aplikáciu sa používa aplikačná pištol - ručná alebo pneumatická

Úpravy: Vyhladzuje sa Stierkou na tmelenie a mydlovou vodou.
Čistenie: Pred vytvrdnutím je možné čistiť White Spiritom (lakový benzín), po vytvrdnutí mechanicky a Odstraňovačom silikónu Soudal.
Opravy: používajte rovnaký výrobok.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
Výrobok je pri dodržaní správneho postupu práce bezpečný. Pri práci dodržujte bežné hygienické podmienky.
Dodržujte bežné zásady bezpečnosti práce. Výrobok neodstraňujte opaľovaním ohňom ani ho nezahrievajte žeravými zdrojmi. Prázdne obaly nevhadzujte do ohňa. Nezmiešajte s neznámymi látkami. V prípade alergickej reakcie alebo iných ťažkostí neodkladne vyhľadajte lékársku pomoc.

 

Upozornenie:
Tmel je pretierateľný rôznými nátermi. Farby sa môžu svojím zložením líšiť podľa výrobcu. Z tohto dôvodu doporučujeme pred začatím vlastnej práce vyskúšať zlúčiteľnost tmelu s farebným náterom, ktorý budete používať. Čas schnutia farieb na báze alkydoých živíc sa môže predĺžiť.
Tmel je možné aplikovať na väčšinu obvyklých stavebných materiálov. Zloženie materiálov (plasty, polykarbonáty atď.) sa môže líšiť podľa výrobcu. Pred zahájením práce doporučujeme otestovať priľnavosť tmelu k podkladu.

 

 

Upozornenie: Inštrukcie a informácie, ktoré sú súčasťou Technického listu sú výsledkom našich skúšok a skúseností a sú uvádzané v dobrej viere. Pretože rôznorodnosť materiálov a podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácie je mimoriadne vysoký, nie je možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade doporučujeme zamýšľanú aplikáciu vopred vyskúšať alebo konzultovať s Technickým oddelením.