Fix All Classic е най-универсалната и еластична замазка-лепило на пазара. Продуктът е идеален за уплътняване и лепене на всякакви видове строителни материали върху всякакви повърхности и при всякакви условия. Предлага се в 5 цвята: бял, сив, черен, кафяв и бежов.

 


Виж повече...


Fix All Crystal притежава най-добрите качества на лепило Fix All Classic и при това е 100 % прозрачен. Голямото предимство на този продукт е възможността да използвате замазката-лепилото в приложения, където продуктът остава видим.


Виж повече...

Fix All High Tack е свръх здрава замазка-лепило с максимално висока начална якост. Продуктът е идеален за уплътняване и лепене на всякакви видове тежки материали върху всякакви повърхности  и при всякакви условия. Предлага се в 6 цвята: бял, сив, черен, кафяв, бежов и алуминиево сив.


Виж повече...

Технически данни Fix All Crystal

Основа
MS Polymer®
Консистенция Твърда паста
Метод за втвърдяване
Влажностна полимеризация
Формиране на външния слой (*) (20°C/65% отн. влажн.) Ок. 10 мин.
Скорост на втвърдяване (*) (20°C/65% отн. влажн.) 2 до 3 мм/24 ч
Твърдост (DIN 53505) 38 ± 5 шорА
Максимална деформация ± 20 %
Температурна устойчивост (напълно втвърден) -40°C до +90°C
Коефициент на еластичност 100 % (DIN 53504) 0,80 Н/мм²
Удължаване до чупене (DIN 53504) 300 %
(*) Стойностите варират в зависимост от условия на околната среда, като например температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:
Fix All Crystal е прозрачно, неутрално, еластично едно компонентно лепило-уплътнител, базирано на MS-Polymers®.

Характеристики:

 • Напълно прозрачен
 • Значима якост на свръзката при почти всички повърхности
 • Високоефективни механични свойства
 • Много лесно за нанасяне
 • Добра екструдируемост дори при ниски температури
 • Екологични предимства - не съдържа изоцианати, разтворители, халогени и киселини
 • Минимална опасност за здравето и сигурността
 • Може да се оцветява с бои на водна основа и други методи (необходимо е извършване на предварителен тест за съвместимост
 • Остава еластичен след втвърдяване

Приложения:

 • Всякакви вътрешни и външни свръзки и уплътнения.
 • Прозрачни и еластични свръзки при различните строителства и приложения в стоителството.
 • Прозрачни свръзки при стъкло и други прозрачни материали.

Опаковане:
Цвят: прозрачен
Опаковане: във флакон от 290 мл

Съхранение:
12 месеца в неотворен флакон на хладно и сухо място при температури между +5°C и +25°C.

Размери на уплътнителните фуги:
Минимална ширина: 1 мм (свързващите фуги)

Нанасяне:
Повърхности: Повърхността тряба да бъде чиста, обезрпашена и обезмаслена.
Порестите повърхности трябва да бъдат грундирани с Primer 150. За непорести повърхности, може да бъде използван активатор за повърхността.
При производство на пластмаса, много често се използват анти-адхезиви, спомагателни вещества и други защитни вещества (като защитно фолио)
.
Препоръчва се предварителен тест за съвместимост.
Метод: ръчен или пневматичен пистолет за силикон.
Температура:
+5°C до +35°C
Накрая: със сапунена вода преди образуването на слой.
Почистване: с Fix All Cleaner веднага след употреба и преди втвърдяване.
Възстановяване с: лепило-уплътнител Fix All Crystal.

Препоръки за безопасност:
Приложете обичайните хигиенни норми. За повече информация вижте етикета и технически информационен лист.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.