Fix All Classic je univerzální, vysoce kvalitní pružný lepicí tmel, vhodný pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru. Dostupný v pěti barevných odstínech - bílý, šedý, černý, hnědý a béžový. 


Více...


Fix All Crystal je 100% průhledný, neutrální, vysoce kvalitní, pružný lepicí tmel. Vhodný pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru tam, kde je kladen důraz na estetiku lepeného spoje nebo tmelené spáry a tmel/lepidlo je viditelné.


Více...

Fix All High Tack je vysoce kvalitní pružný lepicí tmel s vysokou počáteční přilnavostí. Vhodný pro lepení, spojování a tmelení širokého spektra materiálů včetně těžkých předmětů v interiéru i exteriéru. Dostupný v šesti barevných odstínech - bílý, šedý, černý, hnědý, béžový a hliníkově šedý.

Více...

Technická data Fix All Crystal
 


Báze MS Polymer ®
Konzistence Stabilní pasta
Systém vytvrzování
Vlhkostní
Tvorba slupky (20°C/65% vlhkost) cca 10 min.
Rychlost vytvrzování (20°C/65% vlhkost) 2 - 3 mm/24 hod
Tvrdost (DIN 53505) 38 ± 5 Shore A
Specifická hmotnost (DIN 53479) 1,04 g/ml
Tvarová paměť (ISO 7389) > 75 %
Maximální deformace ± 20 %
Teplotní odolnost
-40°C až +90°C
Modul pružnosti E 100 % (DIN 53504)  0,80 N/mm²
Maximální tahové namáhání (DIN 53504) 2,40 N/mm²
Maximální prodloužení před přetržením (DIN 53504) 300 %

Produkt:

Fix All Crystal je vysoce kvalitní, jednosložkový lepící tmel na bázi MS polymeru
s vysokou pevností lepeného spoje. Chemicky neutrální, trvale elastický. Pro použití
při tmelení, montážním lepení a jiných běžných aplikacích ve stavebnictví, strojírenství, dopravě a jiných průmyslových odvětvích, kde se vyžaduje pevné a flexibilní utěsnění spár či lepidlo s velkou lepící silou. Krystalicky čirý.

Charakteristika:

 • Krystalicky čirý
 • Dokonalá adheze a vysoká lepivost na téměř všechny materiály, včetně skla a plexiskla
 • Nevyžaduje podkladový nátěr ani při tmelení nebo lepení
 • Vynikající mechanické vlastnosti
 • Trvale pružná hmota
 • Nevytváří bubliny v mase tmelu ani v prostředí s vysokou vlhkostí a teplotou
 • Snadno zpracovatelný bezprostředně po aplikaci a opracovatelný po vytvrzení
 • Vynikající odolnost UV záření, transparentní stálost odpovídá podmínkám
 • Ekologicky čistý - neobsahuje isokyanáty, rozpouštědla, halogeny a kyseliny
 • Přetíratelný všemi barvami na vodní bázi
 • Vynikající odolnost vůči chemikáliím mimo chlorovaných uhlodovíků
 • Nevytváří skrvny na porézních materiálech - vynikající pro použití na přírodních materiálech (u silně porézního mramoru nutné provést zkoušku)

Příklady použití:

 • Transparentní  tmelení a lepení.
 • Tmelení a lepení téměř všech stavebních materiálů v nejrůznějších kombinacích všetně zasklívání.
 • Transparentní konstrukční lepení a tmelení kovových konstrukcí
 • Tmelení konstrukčních vibračních spojů
 • Spojování kovových plechů
 • Přetíratelné vyplňování prasklin a nerovností
 • Lepení zrcadel a zrcadlových stěn na reflexní stranu
 • Ochranné transparentní překrývání a opravy Štukového tmelu Soudal a jiných strukturních akrylátů

Balení a barevné provedení:
Barva: transparentní
Balení: silnostěnné kartuše 290 ml

Skladovatelnost:
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Chemická odolnost:
Dobrá odolnost: voda, alifatická rozpouštědla, minerální oleje, mazadla (vazelína...), zředěné anorganické kyseliny a alkalické hydroxidy
Špatná odolnost: aromatická rozpouštědla, koncentrované kyseliny, chlorované uhlovodíky.

Povrchy:
Podklady: všechny obvyklé povrchy, sklo, předupravené dřevo, PVC, kovy, kámen atd
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnost a prachu.
Příprava: porézní materiály penetrujeme připravkem Primer 150. Přilnavost na neporézní materiály můžete zvýšit prostředkem Soudal Surface Activator.
Upozornění: před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost tmelu k materiálu
.

Velikost spáry:
Minimální šířka: 2 mm (pro aplikaci lepením)
Maximální šířka: 10 mm (pro aplikaci lepením)

Pracovní postup:
Pracovní teplota: Pracujte při teplotách v rozmezí +1ºC až +30ºC.
Povrch spojovaných částí se zbaví prachu a mastnoty. Pro zvýšení přilnavosti k porézním materiálům se používá nátěru Primer 150. Na neporézní podklady není primer nutný. Zvýšení přilnavosti na neporézních podklady pro namáhané spoje lze docílit prostředkem Soudal Surface Activator, který současně čistí, odmašťuje a zvyšuje adhezi k podkladu.
Aplikace: K aplikaci se používá aplikační pistole (ruční nebo pneumatická).
Úpravy: Vyhlazuje se Tmelařskou stěrkou a mýdlovou vodou.
Čištění: Před vytvrzením lze čistit acetonem nebo White Spiritem (lakový benzín), po vytvrzení mechanicky a Odstraňovačem silikonu Soudal.
Opravy: Na opravy používejte stejný tmel.

Bezpečnost a hygiena práce:
Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.
Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potížích neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámky:
Tmel je přetíratelný různými nátěry. Barvy se mohou svým složením lišit podle výrobce. Z tohoto důvodu doporučujeme před začátkem vlastní práce vyzkoušet slučitelnost tmelu s barevným nátěrem, který budete používat. Čas schnutí barev na bázi alkydových pryskyřic se může prodloužit.

Tmel je možné aplikovat na většinu stavebních materiálů. Složení materiálů (plasty, polykarbonáty atd.) se může lišit podle výrobce. Před zahájením práce doporučujeme otestovat přilnavost tmelu k podkladu. Kvalita transparentnosti se může v extrémních podmínkách zhoršit
.

Přilnavost produktu Fix All Crystal narůstá pomalu a časem se zvyšuje. Konečná pevnost  je dosažena po 28 dnech. Při použití pro konstrukční lepení je třeba tento údaj respektovat.

Upozornění: Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodnost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.