Fix All Classic je univerzálny mimoriadne kvalitný pružný lepiaci tmel, vhodný na tmelenie, lepenie a spájanie širokého spektra materiálov interiéri a exteriéri. Dostupný v piatich farebných odtieňoch – biely, sivý, čierny, hnedý a béžový.


Viac...


Fix All Crystal je 100% priehľadný, neutrálny, mimoriadne kvalitný pružný lepiaci tmel. Vhodný na tmelenie, lepenie a spájanie širokého spektra materiálov interiéri a exteriéri tam, kde je kladený dôraz na estetiku lepeného spoja alebo tmelené špáry a tmel/lepidlo sú viditeľné.

Viac...

Fix All High Tack je kvalitný pružný lepiaci tmel s mimoriadnou počiatočnou priľnavosťou. Vhodný na lepenie a spájanie širokého spektra materiálov vrátane ťažkých predmetov v interiéri a exteriéri. Dostupný v šiestich farebných odtieňoch – biely, sivý, čierny, hnedý a béžový a hliníkovo sivý.

Viac...

Technické údaje Fix All Crystal
 


Báza MS Polymer ®
Konzistencia Stabilná pasta
Systém vytvrdzovania
Vlhkosťou
Tvorba šupky (20°C/65% vlhkosť) cca 10 min.
Rýchlosť vytvrdzovania (20°C/65% vlhkosť) 2 - 3 mm/24 hod
Tvrdosť (DIN 53505) 38 ± 5 Shore A
Špecifická hmotnosť (DIN 53479) 1040 kg/m³
Tvarová pamäť (ISO 7389) > 75 %
Maximálna deformácia ± 20 %
Teplotná odolnosť
-40°C až +90°C
Modul pružnosti E 100 % (DIN 53504)  0,80 N/mm²
Max. ťahové namáhanie pred pretrhnutím (DIN 53504) 2,40 N/mm²
Max. predĺženie pred pretrhnutím (DIN 53504) 300 %

Produkt:

Fix All Crystal je mimoriadne kvalitný, jednozložkový lepiaci tmel na báze MS polymeru s vysokou pevnosťou lepeného spoja. Chemicky neutrálny, trvalo elastický. Na použitie pri tmelení, montážnom lepení a iných bežných aplikáciách v stavebníctve, strojárenstve, doprave a iných priemyselných  odvetviach, kde sa vyžaduje pevné a flexibilné utesnenie špár či lepidlo s veľkou lepiacou silou. Kryštalicky číry.

Charakteristika:

 • Kryštalicky číry
 • Dokonalá priľnavost a vysoká lepivosť na takmer všetky materiály, vrátane skla a plexiskla
 • Nevyžaduje podkladový náter ani pri tmelelení alebo lepení
 • Vynikajúce mechanické vlastnosti
 • Trvalo pružná hmota
 • Nevytvára bubliny v mase tmelu ani v prostredí s vysokou vlhkosťou a teplotou
 • Jednoducho spracovateľný bezprostredne po aplikácii a opracovateľný po vytvrdnutí
 • Vynikajúca odolnosť UV žiarenia, transparentná stálosť zodpovedá podmienkam
 • Ekologicky čistý - neobsahuje isokyanáty, rozpúšťadlá, halogény a kyseliny
 • Pretierateľný všetkými farbami na vodnej báze
 • Vynikajúca odolnosť voči chemikáliám mimo chlórovaných uhľodovíkov
 • Nevytvára škrvny na poréznych materiáloch - vynikajúce pre použitie na prírodných materiáloch (u silne porézneho mramoru je nutné previesť skúšku)

Príklady použitia:

 • Transparentné  tmelenie a lepenie.
 • Tmelenie a lepenie takmer všetkých stavebných materiálov v nejrôznejších kombináciách vrátanie zasklievania.
 • Transparentné konstrukčné lepenie a tmelenie kovových konštrukcií
 • Tmelenie konštrukčných vibračných spojov
 • Spojovanie kovových plechov
 • Pretierateľné vyplňovanie prasklín a nerovností
 • Lepenie zrkadiel a zrkadlových stien na reflexnú stranu
 • Ochranné transparentné prekrývanie a opravy Štukového tmelu Soudal a iných štruktúrnych akrylátov

Balenie a farebné prevedenie:
Farba: transparentná
Balenie: silnostenná kartuša 290 ml, "črevá" 600 ml na objednávku

Skladovateľnosť:
12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Dátum výroby a spotreby je uvedený na obale. Chráňte pred mrazom a vysokými teplotami, aj počas prepravy!

Chemická odolnosť:
Dobrá odolnosť: voda, alifatické rozpúšťadlá, minerálne oleje, mazadlá (vazelína...), zriedené anorganické kyseliny a alkalické hydroxidy
Zlá odolnosť: aromatické rozpúšťadlá, koncentrované kyseliny, chlorované uhľovodíky.

Povrchy:
Podklady: všetky obvyklé povrchy
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnôt a prachu.
Príprava: porézne materiály napenetrujte prípravkom Primer 150. Neporézne materiály môžu byť ošetrené prípravkom Soudal Surface Activator.
Upozornenie: pred zahájením práce doporučujeme vyskúšať priľnavosť tmelu k materiálu
.

Veľkosť špáry:
Minimálna šírka: 5 mm (špárovanie), 2 mm (lepenie)
Maximálna šírka: 30 mm (špárovanie), 10 mm (lepenie)
Minimálna hĺbka: 5 mm (špárovanie)
Doporučenie: hĺbka špáry = šírka špáry

Pracovný postup:
Pracovná teplota: +1ºC až +30ºC.
Povrch spojovaných častí sa zbaví prachu a mastnoty. Na zvýšenie priľnavosti k poréznym materiálom sa používa náter Primer 150. Na neporézne podklady primer nie je nutný. Zvýšenie priľnavosti na neporézne podklady pre namáhané spoje je možné docieliť prostriedkom Soudal Surface Activator, ktorý súčasne čistí, odmasťuje a zvyšuje priľnavosť k podkladu.
Aplikácia: Na aplikáciu sa používa aplikačná pištoľ (ručná alebo pneumatická).
Úpravy: Vyhladzuje sa Stierkou na tmelenie a mydlovou vodou.
Čištenie: Pred vytvrdnutím je možné čistiť White Spiritom (lakový benzín), po vytvrdnutí mechanicky a Odstraňovačom silikónu Soudal.
Opravy: Na opravy používajte rovnaký výrobok.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
Výrobok je pri dodržaní správneho postupu práce bezpečný. Pri práci dodržujte bežné hygienické podmienky.
Dodržujte bežné zásady bezpečnosti práce. Výrobok neodstraňujte opaľovaním ohňom ani ho nezahrievajte žeravými zdrojmi. Prázdné obaly nevhadzujte do ohňa. Nezmiešajte s neznámymi látkami. V prípade alergickej reakcie alebo iných ťažkostí neodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.

Poznámky:
Tmel je pretierateľný rôznymi nátermi. Farby sa môžu svojím zložením líšiť podľa výrobcu. Z tohto dôvodu doporučujeme pred začatím vlastnej práce vyskúšať zlúčiteľnosť tmelu s farebným náterom, ktorý budete používať. Čas schnutia farieb na báze alkydových živís sa môže predĺžiť.

Tmel je možné aplikovať na väčšinu obvyklých stavebných materiálov. Zloženie materiálov (plasty, polykarbonáty atď.) sa môže líšiť podľa výrobcu. Pred začatím práce doporučujeme otestovať priľnavosť tmelu k podkladu.


Priľnavosť produktu Fix All Crystal narásta pomaly a časom sa zvyšuje. Konečná pevnosť je dosiahnutá po 28 dňoch. Pri použití na konštrukčné lepenie je treba tento údaj rešpektovať.

Upozornenie: Inštrukcie a informácie, ktoré sú súčasťou Technického listu sú výsledkom našich skúšok a skúseností a sú uvádzané v dobrej viere. Pretože rôznorodnosť materiálov a podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácie je mimoriadne vysoký, nie je možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade doporučujeme zamýšľanú aplikáciu vopred vyskúšať alebo konzultovať s Technickým oddelením.