Fix All Classic е най-универсалната и еластична замазка-лепило на пазара. Продуктът е идеален за уплътняване и лепене на всякакви видове строителни материали върху всякакви повърхности и при всякакви условия. Предлага се в 5 цвята: бял, сив, черен, кафяв и бежов.

 


Виж повече...


Fix All Crystal притежава най-добрите качества на лепило Fix All Classic и при това е 100 % прозрачен. Голямото предимство на този продукт е възможността да използвате замазката-лепилото в приложения, където продуктът остава видим.


Виж повече...

Fix All High Tack е свръх здрава замазка-лепило с максимално висока начална якост. Продуктът е идеален за уплътняване и лепене на всякакви видове тежки материали върху всякакви повърхности  и при всякакви условия. Предлага се в 6 цвята: бял, сив, черен, кафяв, бежов и алуминиево сив.


Виж повече...

Технически данни Fix All High Tack
tds-ht

Основа
MS Polymer®
Консистенция Паста
Метод на втвърдяване Влажностна полимеризация
Формиране на външния слой (*) (20°C/65 % отн. влажн.) Ок. 5 мин.
Скорост на втвърдяване (*) (20°C/65 % отн. влажн.) 3 мм/24 ч
Твърдост (DIN 53505) 50 ± 5 шор А
Специфично тегло (DIN 53479) 1,47 г/мл
Максимална деформация
20 %
Еластичност (ISO 7389) >75 %
Температурна устойчивост -40°С до +90°С
Коефициент на еластичност 100 % (DIN 53504) 1,30 N/mm2
Максимално разтягане (DIN 53504) 2,40 N/mm2
Удължаване до чупене (DIN 53504) 500 %

(*) Стойностите варират в зависимост от условия на околната среда, като например температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:
Fix All High Tack е висококачествено, едно компонентно лепило-уплътнител с висока адхезия. То е базирано на  MS-Polymer®.

Характеристики:

 • Високо ефективни механични свойства
 • Комбинация от висока устойчивост и много здрава свръзка
 • Висока якост на материала, бързо нарастване на якостта и дълготрайна еластисност след втвърдяване
 • Не съдържа изоцианати, силиций, разтворител
 • Гъвкав еластичен каучук - огъване до 20 %
 • Не се образуват мехурчета в разтворителя (за приложения във високи температури и влажност)
 • Много лесно за нанасяне
 • Дълготраен цвят, UV-устойчивост

Приложения:

 • Уплътнение и свързване в помещения и в строителната промишленост
 • Санитарни и кухненски помещения - устойчив на плесен
 • Структурно свързване във вибрирационни конструкции

Опаковане:
Цвят: бял, черен, сив, кафяв, бежов
Опаковане: флакон 290 мл

Съхранение:
12 месеца в неотворен флакон на хладно и сухо място при температури между +5°C и +25°C.

Размери на уплътнителните фуги:
Минимална ширина: 2 мм (свързване), 5 мм (фуги)
Максимална ширина: 10 мм (свързване), 30 мм (фуги)
Минимална дълбочина: 5 мм (свързване)
Препоръка: ширина на фугата = 2 х дълбочина на фугата

Нанасяне:
Състояние на повърхността: чиста, обезпрашена и обезмаслена
Грундиране: за приложение върху порести повърхности се нанася грунд Primer 150. Може да се използва активатор за непорести повърхности.
Препоръчва се предварителен тест за съвместимост.
Метод: ръчен или пневматичен пистолет за силикон.
Температура: +5°C до +35°C.
Почистване: с Fix All Cleaner веднага след употреба и преди втвърдяване
Накрая: със сапунена вода преди образуването на слой.
Възстановяване с: лепило-уплътнител Fix All High Tack

Препоръки за безопасност:
Приложете обичайните хигиенни норми. За повече информация вижте етикета и технически информационен лист.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.