Fix All Classic je univerzální, vysoce kvalitní pružný lepicí tmel, vhodný pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru. Dostupný v pěti barevných odstínech - bílý, šedý, černý, hnědý a béžový. 


Více...


Fix All Crystal je 100% průhledný, neutrální, vysoce kvalitní, pružný lepicí tmel. Vhodný pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru tam, kde je kladen důraz na estetiku lepeného spoje nebo tmelené spáry a tmel/lepidlo je viditelné.


Více...

Fix All High Tack je vysoce kvalitní pružný lepicí tmel s vysokou počáteční přilnavostí. Vhodný pro lepení, spojování a tmelení širokého spektra materiálů včetně těžkých předmětů v interiéru i exteriéru. Dostupný v šesti barevných odstínech - bílý, šedý, černý, hnědý, béžový a hliníkově šedý.

Více...

Technická data Fix All High Tack
 

Báze MS Polymer®
Konzistence Stabilní pasta
Systém vytvrzování Vlhkostní
Tvorba slupky (20°C/65% vlhkost) cca 10 min.
Rychlost vytvrzování (20°C/65% vlhkost) 2 - 3 mm/24 hod
Tvrdost (DIN 53505) 50 ± 5 Shore A
Specifická hmotnost (DIN 53479) 1,62 g/ml
Maximální deformace ± 20 %
Tvarová paměť (ISO 7389) > 75 %
Teplotní odolnost -40°C až +90°C
Modul pružnosti E 100 % (DIN 53504) 0,75 N/ mm²
Maximální tahové namáhání (DIN 53504) 2,00 N /mm²
Max. prodloužení před přetržením (DIN 53504) 600 %

Produkt:
Fix All High Tack je vysoce kvalitní, jednosložkový tmel na bázi MS-Polymeru® s velkou lepící silou  a počátečním přilnutím. Chemicky neutrální, trvale elastický. Pro použití ke spojům ve stavebnictví, automobilovém, lodním a leteckém průmyslu, kde jsou kladeny vysoké nároky na lepící sílu tmelu.

Charakteristika:

 • Vysoká počáteční přilnavost snižuje potřebu počáteční fixace a zajištění spojů
 • Dokonalá adheze a rychlé vytvrzování na téměř všech materiálech
 • Přilnavý i na vlhké povrchy
 • Vysoká úroveň mechanických vlastností
 • Přetíratelný všemi barvami na vodní bázi a mnoha dalšími systémy
 • Trvale pružná hmota
 • Snadná aplikace i v náročných podmínkách
 • Nevytváří bubliny v mase tmelu ani v prostředí s vysokou vlhkostí a teplotou
 • Snadno zpracovatelný bezprostředně po aplikaci a opracovatelný po vytvrzení
 • Vynikající odolnost UV záření, barevná stálost
 • Ekologicky čistý - neobsahuje isokyanáty, rozpouštědla, halogeny a kyseliny
 • Vynikající odolnost vůči většině chemikálií, odolný vůči plísním
 • Nezanechává skrvny na porézních materiálech jako např. přírodní kámen, žula (při aplikaci na mramor prosíme otestujte tmel na malé části)

Příklady použití:

 • Tmelení a montážní lepení ve stavebnictví
 • Tmelení v kuchyních a sanitárních místnostech - odolává růstu plísní
 • Konstrukční lepení a tmelení spár vibračních konstrukcí
 • Tmelení spár mezi tabulovými plechy
 • Přetíratelný tmel k výplni mezer či otvorů
 • Lepení zrcadel přímo na reflexní vrstvu
 • Lepení panelů, izolačních materiálů, soklů, latěk, obkladů atd. na stěny

Balení a barevná provedení:
Barva: bílá, černá, šedá, hnědá (další barvy dle možností)
Balení
: kartuše 290 ml, "střeva" 600 ml dle možností

Skladovatelnost:
12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Chemická odolnost:
Dobrá odolnost: voda, alifatická rozpouštědla, minerální oleje, mazadla (vazelína...), zředěné anorganické kyseliny a zásady
Špatná odolnost: aromatická rozpouštědla, koncentrované kyseliny, chlorované uhlovodíky

Povrchy:
Podklady: všechny obvyklé povrchy
Stav povrchu: čistý, bez mastnot a prachu
Příprava: porézní a vlhké podklady doporučujeme penetrovat přípravkem Primer 150. Přilnavost na neporézní materiály můžete zvýšit prostředkem Soudal Surface Activator.
Upozornění: před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost tmelu k materiálu.

Velikost spáry:
Minimální šířka: 2 mm (lepení); 5 mm (spárování)
Maximální šířka: 10 mm (lepení); 30 mm (spárování)
Minimální hloubka: 3 - 5 mm (spárování)
Doporučení: hloubka spáry = ½ šířky spáry

Pracovní postup:
Pracovní teplota: Pracujte při teplotách v rozmezí +1°C až +35°C.
Povrch spojovaných částí se zbaví prachu a mastnoty. Pro zvýšení přilnavosti k porézním materiálům se používá nátěru Primer 150. Na neporézní podklady není primer nutný. Zvýšení přilnavosti na neporézní podklady pro namáhané spoje lze docílit prostředkem Soudal Surface Activator, který současně čistí, odmašťuje a zvyšuje adhezi k podkladu.
Aplikace: K aplikaci se používá aplikační pistole (ruční nebo pneumatická).
Úpravy: Vyhlazuje se Tmelařskou stěrkou a mýdlovou vodou.
Čištění: Před vytvrzením lze čistit acetonem nebo White Spiritem (lakový benzín), po vytvrzení mechanicky a Odstraňovačem silikonu Soudal.
Opravy: Na opravy používejte stejný tmel.

Bezpečnost a hygiena práce:
Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.
Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámky:
Tmel je přetíratelný různými nátěry. Barvy se mohou svým složením lišit podle výrobce. Z tohoto důvodu doporučujeme před začátkem vlastní práce vyzkoušet slučitelnost tmelu s barevným nátěrem, který budete používat. Čas schnutí barev na bázi alkydových pryskyřic se může prodloužit. Problém na těchto elastických tmelech může způsobit nedostatečná elasticita barvy - praskání.

Tmel je možné aplikovat na většinu obvyklých stavebních materiálů. Složení těchto materiálů (plasty, polykarbonáty, omítkoviny, kovy atd.) se může lišit podle výrobce. Před zahájením práce důrazně doporučujeme s ohledem na tuto různorodnost podkladů otestovat přilnavost tmelu, abychom se vyvarovali případných problémů.

 

Upozornění: Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodnost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.