Fix All Classic je univerzálny mimoriadne kvalitný pružný lepiaci tmel, vhodný na tmelenie, lepenie a spájanie širokého spektra materiálov interiéri a exteriéri. Dostupný v piatich farebných odtieňoch – biely, sivý, čierny, hnedý a béžový.


Viac...


Fix All Crystal je 100% priehľadný, neutrálny, mimoriadne kvalitný pružný lepiaci tmel. Vhodný na tmelenie, lepenie a spájanie širokého spektra materiálov interiéri a exteriéri tam, kde je kladený dôraz na estetiku lepeného spoja alebo tmelené špáry a tmel/lepidlo sú viditeľné.

Viac...

Fix All High Tack je kvalitný pružný lepiaci tmel s mimoriadnou počiatočnou priľnavosťou. Vhodný na lepenie a spájanie širokého spektra materiálov vrátane ťažkých predmetov v interiéri a exteriéri. Dostupný v šiestich farebných odtieňoch – biely, sivý, čierny, hnedý a béžový a hliníkovo sivý.

Viac...

Technické údaje Fix All High Tack
 

Báza MS Polymer®
Konzistencia Stabilná pasta
Systém vytvrdzovania Vlhkosťou
Tvorba šupky (20°C/65% vlhkosť) cca 10 min.
Rýchlosť vytvrdzovania (20°C/65% vlhkosť) 2 - 3 mm/24 hod
Tvrdosť (DIN 53505) 50 ± 5 Shore A
Špecifická hmotnosť (DIN 53479) 1620 kg/m³
Maximálna deformácia ± 20 %
Tvarová pamäť (ISO 7389) > 75 %
Teplotná odolnosť -40°C až +90°C
Modul pružnosti E 100 % (DIN 53504) 0,15 N/ mm²
Max. ťahové namáhanie pred pretrhnutím (DIN 53504) 1,90 N /mm²
Max. predĺženie pred pretrhnutím (DIN 53504) >600 %

Produkt:

Fix All High Tack je mimoriadne kvalitný, jednozložkový tmel na báze MS-Polymeru® s veľkou lepiacou silou a počiatočným priľnutím. Chemicky neutrálny, trvalo elastický. Pro použitie k spojom v stavebnom, automobilovom, lodnom a leteckom priemysle, kde sú kladené vysoké nároky na lepiacu silu tmelu. Určený na montážne účely.

Charakteristika:

 • Vysoká počiatočná priľnavosť znižuje potrebu počiatočnej fixácie a zaistenia spojov
 • Dokonalá priľnavosť a rychle vytvrdzovanie na takmer všetkých materiáloch
 • Priľnavý aj na vlhké povrchy pri použití jedinečných a kvalitných primerov Soudal
 • Vysoká úroveň mechanických vlastností
 • Pretierateľný všetkými farbami na vodnej báze a mnohými ďalšími systémami
 • Trvalo pružná hmota
 • Jednoduchá aplikácia aj v náročných podmienkach
 • Nevytvára bubliny v mase tmelu ani v prostredí s vysokou vlhkosťou a teplotou
 • Jednoducho spracovateľný bezprostredne po aplikácii a opracovateľný po vytvrdnutí
 • Vynikajúca odolnosť UV žiarenia, farebná stálosť
 • Ekologicky čistý - neobsahuje isokyanáty, rozpúšťadlá, halogény a kyseliny
 • Vynikajúca odolnosť voči väčšine chemikálií
 • Nezanecháva škrvny na poréznych materiáloch ako napr. prírodný kameň, žula (pri aplikácii na mramor prosíme otestujte tmel na malej časti)
 • Nie je zdraviu nebezpečný, chemicky neutrálny

Príklady použitia:

 • Tmelenie a montážne lepenie v stavebníctve
 • Tmelenie špár v podlahách a stenách s malým pohybom
 • Tmelenie v kuchyniach a sanitárnych miestnostiach - odoláva rastu plesní
 • Konštrukčné lepenie a tmelenie špár vibračných konštrukcií
 • Tmelenie špár medzi tabuľovými plechmi
 • Pretierateľný tmel k výplni medzier či otvorov
 • Lepenie zrkadiel priamo na reflexnú vrstvu
 • Lepenie panelov, izolačných materiálov, soklov, latiek, obkladov atď. na steny

Balenie a farebné prevedenie:
Farba: biela, čierna (ďalšie farby na požiadanie)
Balenie
: hrubostenná kartuša 290 ml, "črevá" 600 ml na požiadanie

Skladovateľnosť:
12 mesiacov od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C. Dátum výroby a spotreby je uvedený na obale. Chráňte pred mrazom a vysokými teplotami, aj počas prepravy!

Chemická odolnosť:
Dobrá odolnosť: voda, alifatické rozpúšťadlá, minerálne oleje, mazadlá (vazelína...), zriedené anorganické kyseliny a alkalické hydroxidy
Zlá odolnosť: aromatické rozpúšťadlá, koncentrované kyseliny, chlórované uhľovodíky

Povrchy:
Podklady: všetky obvyklé povrchy
Stav povrchu: čistý, bez mastnôt a prachu
Príprava: porézne materiály napenetrujte prípravkom Primer 150. Neporézne materiály môžu byť ošetrené prípravkom Soudal Surface Activator.
Upozornenie: pred zahájením práce doporučujeme vyskúšať priľnavosť tmelu k materiálu.

Veľkosť špáry:
Minimálna šírka: 2 mm (lepenie); 5 mm (špárovanie)
Maximálna šírka: 10 mm (lepenie); 30 mm (špárovanie)
Minimálna hĺbka: 3 - 5 mm (špárovanie)
Doporučenie: hĺbka špáry = ½ šírky špáry

Pracovný postup:
Pracovná teplota: +1°C až +30°C.
Povrch spojovaných častí sa zbaví prachu a mastnoty. Na zvýšenie priľnavosti k poréznym materiálom sa používa náter Primer 150. Na neporézne podklady primer nie je nutný. Zvýšenie priľnavosti na neporézne podklady pre namáhané spoje je možné docieliť prostriedkom Soudal Surface Activator, ktorý súčasne čistí, odmasťuje a zvyšuje priľnavosť k podkladu.
Aplikácia: Na aplikáciu sa používa aplikačná pištoľ (ručná alebo pneumatická).
Úpravy: Vyhladzuje sa Stierkou na tmelenie a mydlovou vodou.
Čistenie:Pred vytvrdnutím je možné čistiť White Spiritom (lakový benzín), po vytvrdnutí mechanicky a Odstraňovačom silikónu Soudal.
Opravy: Na opravy používajte rovnaký výrobok.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
Výrobok je pri dodržaní správneho postupu práce bezpečný. Pri práci dodržujte bežné hygienické podmienky.
Dodržujte bežné zásady bezpečnosti práce. Výrobok neodstraňujte opaľovaním ohňom ani ho nezahrievajte žeravými zdrojmi. Prázdne obaly nevhadzujte do ohňa. Nezmiešajte s neznámymi látkami. V prípade alergickej reakcie alebo iných ťažkostí neodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.

Poznámky:
Tmel je prietierateľný rôznymi nátermi. Farby sa môžu svojím zložením líšitť podľa výrobcu. Z tohto dôvodu doporučujeme pred začatím vlastnej práce vyskúšať zlúčiteľnosť tmelu s farebným náterom, ktorý budete používať. Čas schnutia farieb na báze alkydových živíc sa môže predĺžiť.

Tmel je možné aplikovať na väčšinu obvyklých stavebných materiálov. Zloženie materiálov (plasty, polykarbonáty atď.) sa môže líšiť podľa výrobcu. Pred začatím práce doporučujeme otestovať priľnavosť tmelu k podkladu.

 

Upozornenie: Inštrukcie a informácie, ktoré sú súčasťou Technického listu sú výsledkom našich skúšok a skúseností a sú uvádzané v dobrej viere. Pretože rôznorodnosť materiálov a podkladov, počet ich možných kombinácií a spôsobov aplikácie je mimoriadne vysoký, nie je možné obsiahnúť ich úplný popis. Z týchto dôvodov nemôžeme všeobecne prijať zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. V každom prípade doporučujeme zamýšľanú aplikáciu vopred vyskúšať alebo konzultovať s Technickým oddelením.